Stam

Wie of wat is de stam? De stam is de vereniging van oud-leiders, die nog betrokken willen blijven bij het scoutsleven van hun groep, nu ze niet meer als actieve leiding functioneren.

De voornaamste doelstellingen zijn het contact met de scoutsgroep en de leiders warm te houden, dit door middel van gezellige of typisch “scoutse” activiteiten.

Ze komen op regelmatige basis samen en plannen activiteiten voor stam en leiding. Ze kunnen de actieve leiding ook helpen bij bepaalde evenementen, of ze adviseren.

Stam kan je bereiken op het e-mailadres stam@gisco.be