Lidgeld

Het lidgeld bedraagt voor

  • Het eerste kind €49
  • Het tweede kind €45
  • Het derde kind €41

Dit wordt gestort op de scoutsrekening BE72 7380 1785 7116 met vermelding: “lidgeld + naam kind + tak”

  • Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een fonds genaamd Scouting op Maat. Hierbij kan je verminderd lidgeld krijgen.
    Meer info over Scouting op Maat vind je hier.
  • Wie een vrijetijdspas heeft, heeft ook recht op Scouting Op Maat. Door Scouting op Maat bedraagt het lidgeld €11,60. Een vrijetijdspas halveert het lidgeld, waardoor deze naar €5,80 gaat. Een vrijetijdspas gebruiken kan dus zeker nog, maar compenseert dus niet zo veel als vroeger, terwijl het wel een lijntje in beslag neemt. Een vrijetijdspas geef je na de activiteit af aan een leiding die zorgt dat dit bij de juiste persoon terugkomt.

Om je kind OPNIEUW in te schrijven, klik op deze link.
Om je kind VOOR DE EERSTE KEER in te schrijven, klik op deze link.

  • Voor formulieren van de mutualiteit kan je deze meebrengen voor/na een activiteit. Hiervoor vraag je naar Thijs. Dit kan ook op mail naar thijsdsr@gmail.com